fredag 5. mars 2021

Sommerlig brikke i Engelsk papirsøm

Har sydd denne sommerlige brikken i engelsk papirsøm med papirmalene 3" Hexden Plate.
Brikken måler ca 35,5 cm i diameter.

Fremgangsmåte:
Bruk papirmalene som maler og tegn rundt malene på baksiden av stoffene. Klipp stoffet ca 1 cm utenfor den oppmerkede streken. Legg så papirmalene opp på baksiden av stoffbitene på de oppmerkede linjene. 

Tråkle eller lim stoffene rundt papirmaleneSy "bladene" på sekskanten, så kan du fjerne papirmalen i sekskanten. Sy bladene i hverandre.


Fjern forsiktig papirmalene. Legg baksidestoffet med retten opp, opp på bordvatt. Legg så arbeidet rette mot rette på stoffet til brikkens bakside.


Sy på de oppmerkede linjelene i buekanten gjennom alle de tre lagene. Husk vrengeåpning i en av buene. Jeg sydde uten tråd på linjen i vrengeåpningen for å få en fin brettelinje.


Bruker åpen applikasjonsfot for da ser jeg oppmerkingen godt.

For å få arbeidet fint når det er vrengt, har jeg klippet forsiktig bort vatten i sømrommet. Klippet ned sømrommet til litt under 1/4" og klippet hakk i sømrommet rundt hele brikken.Når du har vrengt brikken må du stryke godt og jobbe godt ut i kanten for å få finest mulig buer på blomsterbladene. Sy en stikning (quiltesøm) helt ytterst rundt hele brikken for å lukke vrengeåpningen. Quilt også med inch fot inn i sekskanten og i bladene som vist på bildet.
Lykke til! 

1 kommentar: